Kā tas strādā?

1. Solis – nosūtiet dokumentus vai ievadiet tos R Birojs sistēmā patstāvīgi. 2. Solis – Jūs vai R Birojs ievada Jūsu grāmatvedības dokumentus RBirojs grāmatvedības sistēmā.
3. Solis – R Birojs sastāda Peļņas un Zaudējumu aprēķinu un Bilanci, aprēķina algas un nodokļus un nosūta uz VID atskaites. 4. Solis – Jums ir iespēja piekļūt Jūsu finanšu informācijai jebkurā vietā, jebkurā laikā un jebkurā valodā: latviešu, angļu vai krievu.